OptimaEPP Importer

OptimaEPP Importer

Program stworzony z myślą o hurtowym imporcie danych do programu Comarch Optima z Insert Subiekt lub inSolutions Navireo. Dzięki aplikacji zostaje przyśpieszony czas wprowadzania danych z dokumentów oraz zmiejszczenie ilości pomyłek. Za pomocą programu jesteśmy w stanie otworzyć plik .epp który jest eksportowany przez Insert Subiekt a następnie możemy przeglądać dane, w razie potrzeby poprawić wpisy i wyeksportować do pliku xml obsługiwanego przez Comarch Optima, lub do pliku CSV. Program zawiera wiele możliwości wyszukiwania danych, filtrowania.

Najważniejsze cechy programu:

– Możliwość importu pliku .epp, .csv
– Zapisywanie pliku do formatu .xml, .csv
– filtrowanie danych po konkretnych kolumnach, wraz z zaawansowanymi możliwości ustawienia filtru
– wyszukiwanie tekstu, wraz z możliwością zastąpienia
– Możliwość otworzenia pliku, edycji danych, zapisania stanu i późniejszej edycji (poprzez pliki .csv)
– Edycja wpisów
– Automatyczna aktualizacja
– Możliwość otworzenia każdego pliku csv w celu hurtowej edycji danych

Pliki .epp:

– Do danego dokumentu możliwość wyświetlenia pozycji
– Wyświetlenie pieczątki firmy
– Możliwość otwierania plików epp generowanych z programów Insert Subiekt lub inSolutions Navireo

Pliki Optima .xml:

– Możliwość eksportu do formatu wymiany Comarch Optima (pliki .xml)
– Eksport rejestrów Kontrahentów, FS, KFS, FZ, KFZ, WZ, RW, KP, KW
– Eksport faktur zakupu, faktur sprzedaży, towarów z pliku epp
– Ustawienie rejestrów sprzedaży i zakupu

 

Rzuty ekranu:

optimaimporter1 optimaimporter2 optimaimporter3 optimaimporter4 optimaimporter5 optimaimporter6 optimaimporter7 optimaimporter8


Pobranie programu:

Program jest dostępny pod linkiem:

download


Wersja DEMO:

Wersja demo oferuje pełne możliwości otwierania i edycji wpisów. Posiada ograniczenia przy eksporcie do maksymalnie trzech elementów każdego typu.


Licencja

Jedna licencja (przypisana do numeru NIP firmy która zakupiła) jest przypisana do wszystkich stanowisk w ramach zakupu. Każdy komputer w ramach licencji musi mieć wykupione stanowisko. Zawsze jedno stanowisko jest gwarantowane w ramach licencji. Stanowisko to unikalny klucz każdego komputera. Jeżeli zmieni się komputer należy wysłać prośbę o przypisanie go do licencji. W ramach chęci dokupienia stanowiska należy skontaktować się z firmą APJ Systemy Komputerowe.


Zakup programu

Koszt programu to 500zł netto.

Licencja jest przypisana do numeru nip danej firmy i tylko w ramach niej może być używana. Licencja obejmuje bezpłatne automatyczne aktualizacje.

Więcej informacji na http://www.apj.com.pl/kontakt/dane-kontaktowe-i-mapka.


Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji rejestrów

Aby zmienić domyślne identyfikatory używane przez Comarch Optima należy wejść do opcji programu Optima Importer EPP:

Plik rejestrów otwieramy poprzez:

Następnie eksportujemy pliki:

 

Jeśli identyfikatory zostały ustawione, następnie w opcjach programu Comarch Optima należy ustawić/zweryfikować:

Następnie należy wskazać katalog do wymiany danych:

Od tego momentu jest możliwa praca rozproszona:

Pamiętajmy aby w pierwszej kolejności importować słowniki. Następnie można importować dokumenty.

W przypadku błędów importu zostaną one zaraportowane.

Na koniec można przystąpić do importów danych rejestrów:

W przypadku błędów importu należy przesłać log importu Comarch Optima wraz z plikiem EPP.


Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji faktur zakupu i sprzedaży

W pierwszym kroku otwieramy plik poprzez:

Następnie eksportujemy pliki:

Na koniec wykonujemy import w Comarch Optima: