Optima Importer EPP

OptimaEPP Importer

Program stworzony z myślą o hurtowym imporcie danych do programu Comarch Optima z Insert Subiekt, inSolutions Navireo lub Humansoft HermesSQL. Dzięki aplikacji zostaje przyśpieszony czas wprowadzania danych z dokumentów oraz zmiejszczenie ilości pomyłek. Za pomocą programu jesteśmy w stanie otworzyć plik .epp który jest eksportowany przez Insert Subiekt a następnie możemy przeglądać dane, w razie potrzeby poprawić wpisy i wyeksportować do pliku xml obsługiwanego przez Comarch Optima, lub do pliku CSV. Program zawiera wiele możliwości wyszukiwania danych, filtrowania.

Najważniejsze cechy programu:

 • Możliwość importu pliku .epp, .csv
 • Zapisywanie pliku do formatu .xml, .csv
 • filtrowanie danych po konkretnych kolumnach, wraz z zaawansowanymi możliwości ustawienia filtru
 • wyszukiwanie tekstu, wraz z możliwością zastąpienia
 • Możliwość otworzenia pliku, edycji danych, zapisania stanu i późniejszej edycji (poprzez pliki .csv)
 • Edycja wpisów
 • Automatyczna aktualizacja
 • Możliwość otworzenia każdego pliku csv w celu hurtowej edycji danych

Pliki .epp:

 • Do danego dokumentu możliwość wyświetlenia pozycji
 • Wyświetlenie pieczątki firmy
 • Możliwość otwierania plików epp generowanych z programów Insert Subiekt, inSolutions Navireo, Humansoft HermesSQL

Pliki Optima .xml:

 • Możliwość eksportu do formatu wymiany Comarch Optima (pliki .xml)
 • Eksport rejestrów Kontrahentów, FS, KFS, FZ, KFZ, WZ, RW, KP, KW
 • Dokumenty KP i KW zostają dodane jako ewidencja dodatkowa w przypadku stosowania pracy rozproszonej
 • Eksport faktur zakupu, faktur sprzedaży, towarów z pliku epp
 • Ustawienie rejestrów sprzedaży i zakupu

Pliki Optima CSV

 • Możliwość importu zapisów kasowych KP i KW poprzez format wymiany

 

Rzuty ekranu:

optimaimporter1 optimaimporter2 optimaimporter3 optimaimporter4 optimaimporter5 optimaimporter6 optimaimporter7 optimaimporter8


Pobranie programu:

Program jest dostępny pod linkiem:

download


Wersja DEMO:

Wersja demo oferuje pełne możliwości otwierania i edycji wpisów. Posiada ograniczenia przy eksporcie do maksymalnie trzech elementów każdego typu.


Licencja

Jedna licencja (przypisana do numeru NIP firmy która zakupiła) jest przypisana do wszystkich stanowisk w ramach zakupu. Każdy komputer w ramach licencji musi mieć wykupione stanowisko. Zawsze jedno stanowisko jest gwarantowane w ramach licencji. Stanowisko to unikalny klucz każdego komputera. Jeżeli zmieni się komputer należy wysłać prośbę o przypisanie go do licencji. W ramach chęci dokupienia stanowiska należy skontaktować się z firmą APJ Systemy Komputerowe.


Zakup programu

Koszt programu to 500zł netto.

Licencja jest przypisana do numeru nip danej firmy i tylko w ramach niej może być używana. Licencja obejmuje bezpłatne automatyczne aktualizacje.

Więcej informacji na http://www.apj.com.pl/kontakt/dane-kontaktowe-i-mapka.


Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji rejestrów

Aby zmienić domyślne identyfikatory używane przez Comarch Optima należy wejść do opcji programu Optima Importer EPP:

Plik rejestrów otwieramy poprzez:

Następnie eksportujemy pliki:

 

Jeśli identyfikatory zostały ustawione, następnie w opcjach programu Comarch Optima należy ustawić/zweryfikować:

Następnie należy wskazać katalog do wymiany danych:

Od tego momentu jest możliwa praca rozproszona:

Pamiętajmy aby w pierwszej kolejności importować słowniki. Następnie można importować dokumenty.

W przypadku błędów importu zostaną one zaraportowane.

Na koniec można przystąpić do importów danych rejestrów:

W przypadku błędów importu należy przesłać log importu Comarch Optima wraz z plikiem EPP.


Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji faktur zakupu i sprzedaży

W pierwszym kroku otwieramy plik poprzez:

Następnie eksportujemy pliki:

Na koniec wykonujemy import w Comarch Optima:


Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji dokumentów KP i KW poprzez format wymiany

Pierwszym, jednorazowym krokiem, jest zapisanie formatu wymiany (jeśli używany przez Optima Importer EPP format wymiany został już zaimportowany do Comarch Optima, należy pominąć ten krok):

Zapisany format należy wczytać w Comarch Optima:

 

Jeśli wczytanie nastąpiło poprawnie, pojawi się wpis na liście:

 

Gdy plik wymiany znajduje się w Comarch Optima można przystąpić do eksportu zapisów KP i KW:

Importujemy je w oknie:

Następnie przed każdym importem paczki wpisów należy wskazać odpowiedni rejestr i raport. Gdy zostało to wykonane można kliknąć na ikonkę dyskietki aby zaczytać wpisy:

Jako format wymiany należy wybrać „Optima Importer EPP”, później należy wybrać plik. Następnie należy kliknąć na dyskietkę aby zaczytać dane. Gdy wszystko się zgadza należy kliknąć na ikonkę „pioruna” aby zaczytać wpisy do Comarch Optima: