Strona Główna » Programy i Usługi programistyczne » Optima Importer EPP » Optima Importer EPP – Rejestry

Optima Importer EPP – Rejestry

Szybka instrukcja krok-po-kroku w przypadku migracji rejestrów

Aby zmienić domyślne identyfikatory używane przez Comarch Optima należy wejść do opcji programu Optima Importer EPP:

Plik rejestrów otwieramy poprzez:

Następnie eksportujemy pliki:

 

Jeśli identyfikatory zostały ustawione, następnie w opcjach programu Comarch Optima należy ustawić/zweryfikować:

Następnie należy wskazać katalog do wymiany danych:

Od tego momentu jest możliwa praca rozproszona:

Pamiętajmy aby w pierwszej kolejności importować słowniki. Następnie można importować dokumenty.

W przypadku błędów importu zostaną one zaraportowane.

Na koniec można przystąpić do importów danych rejestrów:

W przypadku błędów importu należy przesłać log importu Comarch Optima wraz z plikiem EPP.